Pliki wektorowe – popularne rozszerzenia

Pliki wektorowe – popularne rozszerzenia Do najpopularniejszych plików wektorowych należą: nieuniwersalny, zazwyczaj otwarty i edytowalny, do zapisania prac w krzywych (wektorach), nie jest to plik bezpośrednio do druku pliki w tym formacie mają rozszerzenie .ai domyślny format pliku programu Adobe Illustrator nieuniwersalny, zazwyczaj otwarty i edytowalny, do zapisania prac w Więcej…

grafika wektorowa i rastrowa

Grafika wektorowa i rastrowa Grafika wektorowa – stworzone obrazy są zapisywane jako zbiór współrzędnych. Dzięki temu możemy je dowolnie skalować bez utraty jakości. Nadaje się do tworzenia logo, herbów, ikon, piktogramów, map, rysunków technicznych itp. Grafika rastrowa – obrazy składają się z malutkich elementów o kształcie kwadratu, prostokąta lub trójkąta Więcej…